شکایت

کسی که از وقوع جرم آسیب و صدمه می بیند برای پیگیری جرم و جبران خسارتی که در صورت وقوع یک عمل مجرمانه و اعلام جرم به دادسرا، دادستان و بازپرس یا دادیار بر حسب وظایفشان اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی می کنند . بعد از اینکه که مجرم شناسایی شد مراحل رسیدگی در دادگاه آغاز می شود . رسیدگی به جرم در آیین دادرسی کیفری در جرایم نامشهود ، در صورتی آغاز می شود که بزه دیده یا شاکیاقدام به شکایت کند اما در جرایم مشهود در صورتی که ضابطان دادگستری نیز شاهد وقوع جرم باشند نیز برای آغاز به رسیدگی کفایت می کند و نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد . اولین اقدام برای شکایت کردن در دادگاه ها و دادسراها دریافت فرم شکواییه است . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه شکواییه یا شکایت نامه چیست و نحوه تنظیم شکواییه یا شکایت نامه می پردازیم .

ادهمه مطلب / کلیک نمایید...

شکواییه چیست

همانطور که در دعوی حقوقی برای ثبت دعوی باید برگه دادخواست را پر کرد ، برای ثبت دعوی کیفری نیز باید برگه شکواییه را کامل کرد . در واقع اولین مرحله برای ثبت شکایت کیفری مراجعه به مراجع کیفری و دریافت فرم شکواییه است . شکواییه یک فرم مخصوص است که قوه قضاییه موظف است آن را تهیه کند . شکواییه که به آن شکایت نامه هم گفته می شود ، ورقه چاپی ای است  که موارد از قبیل نام شاکی ، آدرس و موضوع دعوی در آن نوشته شده است که باید توسط شاکی تکمیل شود .

شکواییه در دعاوی کیفری مانند دادخواست در دعاوی حقوقی است . همانطور که برای اقامه یک دعوی حقوقی باید دادخواست داد برای ثبت دعوی کیفری نیز باید شکایت نامه تنظیم کرد . البته یک تفاوت مهم در این زمینه وجود دارد و آن این است که دعوی حقوقی تنها و تنها با ارائه دادخواست در دادگاه رسیدگی می شود اما لزومی ندارد شکایت کیفری در برگه شکواییه تنظیم شود بلکه می توان در یک کاغذ معمولی نیز ثبت گردد .

نحوه تنظیم شکواییه یا شکایت نامه

بر اساس ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط شکلی شکایت نامه و نحوه تنظیم آن مشخص شده است . بر اساس این ماده اگر دعوی کیفری را در برگه شکواییه ثبت کنیم ، مواردی که جهت ثبت شکایت لازم است در آن نوشته شده است و تنها شاکی باید آن را تکمیل کند اما اگر شکایت خود را در یک برگه معمولی ثبت کردیم باید نکات زیر حتما در آن قید کنیم :

 الف ) نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

ب ) موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ )  ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت ) ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث ) مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان


 منبع:

www.Milad-Bagheri.ir