دزدی اطلاعات گوشی

جرم دسترسی غیر مجاز در ماده اول قانون جرایم رایانهای آمده است. شاید این جرم در نگاه اول چندان برایتان ملموس و آشنا نباشد. لذا در این مقاله سعی بر آنست که دزدی از اطلاعات گوشی موبایل و سرک کشیدن در موبایل دیگران را برایتان توضیح دهیم.

ادامه مطلب/کلیک نمایید...

با گسترش روزافزون فناوری­های دیجیتال گاهی حریم خصوصی اشخاص تحتتاثیر قرار می­گیرد. امروزه بسیاری از اطلاعات شخصی، خانوادگی، شغلی و … در وسایل الکترونیکی مثل گوشی موبایل، تبلت، رایانه و… نگهداری می­­شود که دسترسی سایر افراد به این اطلاعات مصداق نقض حریم خصوصی افراد بهحساب می­آید. لذا قانونگذار در سال ۱۳۸۸ قانونی به نام «قانون جرایم رایانه­ای» تصویب کرد که در ماده ۱ آن از حق محرمانگی دادهها حمایت کرد.

قانون جرایم رایانه­ای

هرکس بهطور غیرمجاز به دادهها یا سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی که بهوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همان­طور که مشاهده میکنید قانونگذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­ای یا مخابراتی یا دادهها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­داند:

این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین درمواردیکه خود شخص، اذن به مشاهده داده یا ورود به سامانه را می­دهد، جرمی رخ نمی­دهد.

داده ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند، چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­شان قائل­اند؛ برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.

این ماده بهطور گسترده هم شامل زمانی می­شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را بهنحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند و هم زمانیکه در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­تواند از طرق مختلف صورتبگیرد؛ چه بهصورت فنی و با استفاده از نرم­افزار، چه بهصورت غیر فنی مثل فریبدادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانونگذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده­است.

همان­طورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم می­باشد؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات می­باشد.

توضیح چند اصطلاح

داده: منظور کد و علامت­هایی ا­ست که پس از پردازش تبدیل به اطلاعات (دیتا) می­شود (مواردی مانند عکس و فیلم و نوشتارهای شخصی و… در برمیگیرد.

سامانه: طبق تعریف کنوانسیون بوداپست، دستگاه یا مجموعه­ای از دستگاههای بههم پیوسته می­باشد که یک یا چند مورد از آنها مطابق یک برنامه، پردازش خودکار را انجام می­دهد (مواردی مانند گوشی همراه، رایانه و… را در برمیگیرد اما فلش، cd و موارد مانند آن که پردازش خودکار انجام نمی­دهند را شامل نمی­شود.

منبع:www.MILAD-BAGHERI.ir