کوچه بن بست

 

طبق نظر قانون کوچه بن بست مختص ساکنان آن کوچه است و شخصی غیر از اهالی کوچه حق پارک اتومبیل, در آن را ندارند

ولی کوچه هایی که بن بست نیست متعلق به عموم است

بد نیست بدانید می توان ابتدای کوچه بن بست را با زنجیر بست تا رفت و آمد فقط برای ساکنان آن کوچه صورت پذیرد

پارک اتومبیل

متأسفانه صراحت قانونی در این خصوص وجود ندارد اما کوچه های بن بست تفاوت اساسی با کوچه های باز دارند.

براساس نظریات اکثر حقوقدانان، کوچه بن بست فقط برای استفاده ساکنان کوچه مذکور که درب منازل آن‌ها به آن باز می شود, بوده که برای روشن شدن موضوع به دو مورد اشاره می‌شود:

ادامه مطلب /کلیک نمایید....

محمدجعفر جعفری لنگرودی در این باره می‌گوید؛ کوچه‌های بن‌بست، ملک مجاورین کوچه‌هاست و می‌توانند به تراضی آن را, قسمت کنند مگر آن‌ که قانون خاص آنان را منع کرده باشد.

ناصر کاتوزیان(پدر علم حقوق ایران) نیز در این باره اعلام داشته؛ کوچه‌هایی که آخر آن‌ها مسدود نیست به عموم واگذار شده, و در شمار اموال عمومی است هرچند که در املاک خصوصی احداث شده باشد. لیکن کوچه‌های بن‌بست، ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و داخل در اموال عمومی نیست.

از نظر قانون مدنی که در ماده ۲۴ مقرر داشته هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها ,مسدود نیست تملک نماید، می‌توان اظهار نمود مستنبط از مفهوم مخالف ماده مرقوم، تملک کوچه‌هایی که, آخر آنها مسدود است یا به عبارتی کوچه‌های بن‌بست مجاز خواهد بود.

از دیدگاه حقوقی نیز بررسی وضعیت مالکیت در کوچه بن‌بست قابل تحلیل است.

اصولاً تصرف می‌تواند دلیل یا حداقل اماره مالکیت تلقی شود چنان‌که به موجب ماده ۳۵ ق.م.، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است. تصرف در مبانی حقوقی و فقهی از جهات متعددی مورد طبقه‌بندی واقع شده که از جمله آنه, ا تقسیم تصرف به دو نوع، یکی تصرفی که سبب مالکیت و دیگری تصرف ناشی از مالکیت است.

الف) تصرفی که سبب حصول و اکتساب مالکیت می‌گردد مانند حیازت مباحات که نوعی تصرف بوده و در صورت ,تحقق احیاء، موجب پیدایش مالکیت می‌گردد.

تقسیم بندی تصرف در کوچه بن بست

ب) تصرفاًتی که پس از پیدایش مالکیت قابل اعمال است مانند تصرف ورثه در ماترک مورث خود که با فوت او ابتدا, وراث مالک قهری اموال شده و سپس مجاز به تصرف خواهند بود.

این تقسیم‌بندی از تصرف به هر دو صورت آن دقیقاً در کوچه‌های بن‌بست قابل مشاهده است. نظر به این‌که کوچه‌های, بن‌بست بعضاً دارای سبق مالکیت اشخاص و بعضی بدون سابقه مالکیت خصوصی می‌باشند .

بنا بر این در هر کوچه بن‌بست (بسته به این که دارای سبق مالکیت خصوصی باشد یا نباشد) یکی از حقوق تصرف, که در بالا به آن اشاره شد، در آن قابل تصور است.

نحوه تقسیم و افراز کوچه بن‌بست بین مالکین:

اگر امکانِ داشتن حق مالکیت نسبت به کوچه بن‌بست برای دارندگان در(ب) عبور و مرور در آن، از نظر حقوقی,پذیرفته شده است، لازمه آن دارا بودن حق همه گونه تصرفاًت مالکانه و نیز حق انتفاع نسبت به مایملک آنها است.

از جمله حقوقی که برای مالک یا مالکین کوچه بن‌بست قابل تصور است تغییر نحوه استفاده یا به عبارت دیگر،تغییر کاربری عرصه کوچه می‌باشد به نحوی که می‌تواند از محل آن به منظور رفع سایر حوایج خود , مثلاً به عنوان گاراژ، انبار و یا حتی ادغام و تجمیع با قسمت ملکی خود که مجاور کوچه است استفاده کند.

اصولاً اگر دارنده حق مالکیت نسبت به کوچه بن‌بست منحصر به فرد باشد اعمال حقوق مالکانه مزبور به سادگی, و بدون تعارض با حقوق سایرین محقق می‌شود اما اگر مالکین کوچه بن‌بست متعدد بوده , و متعلق به چند نفر باشد ,

قوانین مربوط به شرکا در کوچه بن بست

در این صورت افراز سهم مشاعی هر یک یا تقسیم سهم‌الشر که هر یک از شرکای مرقوم بین آنها باید براساس,ضوابطی خاص یا مستنداً به اصول حقوقی یا مبانی فقهی و شرعی صورت پذیرد.

برای وضعیت مزبور آنچه عمدتاً از منابع فقهی و بعضاً متون حقوقی قابل استنباط و استخراج است در فروع ذیل,مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱ ـ فرض اول مبتنی بر تحلیل کسانی است که ید مالکانه شرکا در کوچه بن‌بست را از نوع مالکیت مشاعی چند نفر , در یک مال غیرمنقول یا عرصه یک‌پارچه کوچه می‌دانند.

در این صورت، همه مالکین کوچه به نحو مشاع در تمام اجزای آن اعم از ابتدا و انتهای کوچه نسبت به سهم خود شریک‌اند.

۲ ـ اگر زمینی در اثر تفکیک به قطعات متعددی با یک یا چند کوچه بن‌بست تقسیم شود، از نظر مقررات ثبتی حدود, اربعه قطعات تفکیکی با لحاظ کوچه بن‌بست احداثی تعیین شده و مساحت کوچه نیز در نهایت کسر می‌گردد.

اما اگر مالک یا مالکین زمین مورد تفکیک، مجدداً تقاضای تجمیع پلاک مرقوم را از لحاظ ثبتی بنمایند کوچه بن‌بست, احداثی از مالکیت آنها خارج نشده و مجدداً قابل تجمیع با سایر قطعات حتی بدون اخذ مجوز از شهرداری است.

 

منبع:www.Milad-Bagheri.ir